THE POLITICS OF (NOT) EATING ANIMALS   (NIET) ETEN VAN DIEREN IS POLITIEK    

(Not) eating animals is not just an ethical question but also a political one. For many reasons – because nonhuman animals are political actors, because eating practices are interconnected with understandings of (group) identity, because consumption patterns in the Netherlands (and other rich countries) contribute to exploiting animals, the climate crisis and loss of biodiversity, including deforestation in Brazil which leads to the displacement of humans and other animals, and because eating differently is connected to living differently and working towards a better future. Discussions about eating animals – think for example about the Dutch farmers’ protests, Black veganism, the connection between masculinity and eating animals – expose larger power structures in society. In this research project I analyze these structures, that oppress humans and other animals, focusing specifically on the role of language.

I investigate the questions at stake in different ways. With academic research, translated into the academic publications below, books for a general audience like Verwar het niet met afwezigheid (Uitgeverij Cossee, 2022) about political silences, and essays for newspapers and magazines. I also contribute to the public debate by organizing conferences and symposia, and by initiating art projects. This page gives an overview of the different components of the project, which runs from 2021 to 2025, and will be updated regularly.

The politics of (not) eating animals is supported by a Veni Grant from the Dutch Research Council (NWO) and I conduct my research at the University of Amsterdam. I am grateful to both institutions.

 

Het (niet) eten van dieren is niet alleen een ethische zaak maar ook een politieke. Onder andere omdat niet-menselijke dieren politieke actoren zijn, omdat eetpraktijken verbonden zijn met groepsidentiteit, omdat we met ons Nederlandse consumptiepatroon de niet-menselijke dieren uitbuiten en bijdragen aan klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, omdat dat consumptiepatroon ook de mensen en andere dieren in het regenwoud in Brazilië treft, omdat anders eten verbonden is met anders leren leven als mensen in relatie tot de planeet. Discussies over het eten van dieren - denk aan de boerenprotesten, zwart veganisme, mannelijkheid die in het gedrang komt als er geen dieren meer op tafel komen - leggen machtsstructuren in de samenleving bloot. In dit onderzoeksproject richt ik me op die structuren, die de levens van groepen mensen en niet-menselijke dieren sturen, en speciaal de rol die taal erin speelt.

Ik onderzoek deze en andere vragen op verschillende manieren. Door academisch onderzoek, dat een weerslag vindt in de publicaties hieronder. Door te schrijven voor algemeen publiek, zoals het boek Verwar het niet met afwezigheid (Uitgeverij Cossee, 2022) over politieke stiltes, en essays voor Nederlandse tijdschriften en kranten. Door maatschappelijke dialoog in gang te zetten, zoals met de organisatie van conferenties en symposia. En door kunstprojecten te initiëren. Op deze pagina zijn de links te vinden naar de verschillende poten van het onderzoek. Het project loopt van september 2021 tot september 2025, dus er zal in de komende tijd meer verschijnen.

Het project wordt gefinancierd door de NWO, die me een Veni-beurs gaven, en ik voer het onderzoek uit aan de Universiteit van Amsterdam. Beide ben ik zeer erkentelijk.

 

PUBLICATIONS

Monographs

Verwar het niet met afwezigheid, Uitgeverij Cossee, 2022.

Misschien is een ander woord voor hoop: Een pleidooi voor meerstemmigheid in het politieke en publieke debat. De Geus, 2022. 

Peer reviewed articles and book chapters

Meijer, E. R. (2023). Global injustice and animals: Towards a multispecies social connection model. International Relations.

Meijer, E. R. (2023). Developing multispecies education with children and animals. on_education, 2023(1). 

Meijer, E. R. (2023). Deep Listening and Democracy: Political Listening to Fellow Citizens and Other Beings. The Philosopher, 2023(1).

Meijer, E. (2023). Speaking about Farming: Embodied Deliberation and Resistance of Cows and Farmers in the Netherlands. In J. Dugnoille, & E. Vander Meer (Eds.), Animals Matter: Resistance and Transformation in Animal Commodification (pp. 132-154). (Human-Animal Studies; Vol. 26). Brill.  

Meijer, E. (2022). Learning Hope in the Anthropocene: The Party for the Animals and Hope as a Political Practice. Animal Studies Journal, 11(1), 145-172. [8]. 

Meijer, E. (2022). Learning to See Mice: (Stray Philosophy III). Humanimalia, 13(1), 203-251. 

Meijer, E. R. (2022). Diep luisteren en democratie: Over politiek luisteren naar medeburgers en andere wezens. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 2022(3). 

Meijer, E. (2021). Sanctuary Politics and the Borders of the Demos: A Comparison of Human and Nonhuman Animal Sanctuaries. Krisis : Journal for contemporary philosophy, 41(2), 35-48.

Meijer, E. R., & Blattner, C. (2021). Animals and Climate Change. In Justice and food security in a changing climate (pp. 64-70). Wageningen Academics Publishers. 

Other publications

Meijer, E. en Y. Faber (2023). Neem de belangen van planten serieus. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/14/neem-de-belangen-van-planten-serieus-a4162140

Meijer, E. (Author). (2022). New Customs for the Multispecies Community. Web publication, On things and thinking: design and nature. 

Meijer, E. R. (2022). De weer-wolf en de woorden. De Groene Amsterdammer, 2022(47). 

Meijer, E. R. (2022). Elke pad telt. NRC Handelsblad. 

Meijer, E. R. (2022). Niet-menselijke dieren moeten kunnen meepraten over de toekomst van de landbouw. Het Financieele Dagblad. 

 

PUBLICATIES

Monografieën 

Verwar het niet met afwezigheid, Uitgeverij Cossee, 2022.

Misschien is een ander woord voor hoop: Een pleidooi voor meerstemmigheid in het politieke en publieke debat. De Geus, 2022. 

Peer reviewed artikelen en hoofdstukken 

Meijer, E. R. (2023). Global injustice and animals: Towards a multispecies social connection model. International Relations.

Meijer, E. R. (2023). Developing multispecies education with children and animals. on_education, 2023(1). 

Meijer, E. R. (2023). Deep Listening and Democracy: Political Listening to Fellow Citizens and Other Beings. The Philosopher, 2023(1).

Meijer, E. (2023). Speaking about Farming: Embodied Deliberation and Resistance of Cows and Farmers in the Netherlands. In J. Dugnoille, & E. Vander Meer (Eds.), Animals Matter: Resistance and Transformation in Animal Commodification (pp. 132-154). (Human-Animal Studies; Vol. 26). Brill. 

Meijer, E. (2022). Learning Hope in the Anthropocene: The Party for the Animals and Hope as a Political Practice. Animal Studies Journal, 11(1), 145-172. [8]. 

Meijer, E. (2022). Learning to See Mice: (Stray Philosophy III). Humanimalia, 13(1), 203-251.  

Meijer, E. R. (2022). Diep luisteren en democratie: Over politiek luisteren naar medeburgers en andere wezens. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 2022(3). 

Meijer, E. (2021). Sanctuary Politics and the Borders of the Demos: A Comparison of Human and Nonhuman Animal Sanctuaries. Krisis : Journal for contemporary philosophy, 41(2), 35-48. 

Meijer, E. R., & Blattner, C. (2021). Animals and Climate Change. In Justice and food security in a changing climate (pp. 64-70). Wageningen Academics Publishers. 

Overige publicaties

Meijer, E. en Y. Faber (2023). Neem de belangen van planten serieus. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/04/14/neem-de-belangen-van-planten-serieus-a4162140 

Meijer, E. (Author). (2022). New Customs for the Multispecies Community. Web publication, On things and thinking: design and nature. 

Meijer, E. R. (2022). De weer-wolf en de woorden. De Groene Amsterdammer, 2022(47). 

Meijer, E. R. (2022). Elke pad telt. NRC Handelsblad. 

Meijer, E. R. (2022). Niet-menselijke dieren moeten kunnen meepraten over de toekomst van de landbouw. Het Financieele Dagblad.  

   

ART PROJECTS

Dog Dinner at Mediamatic (2023) - see also de Volkskrant , Mr. Motley and Filosofie Magazine.   

 

CONFERENCES AND SYMPOSIA

2023

Critical Misanthropy, 3-day conference, University of Amsterdam (co-organiser with Emelia Quinn)

2022

Speaking about the humans, 3-day conference, University of Amsterdam (organiser)

Op naar een veganistische universiteit, Symposium (one afternoon), University of Amsterdam (organiser)

De rechtspositie van dieren in Nederland, Symposium for politicians, scientists and NGO's (one day) at the University of Amsterdam (co-organiser with the Dierencoalitie)

 


 

KUNSTPROJECTEN

Hondendiner, Mediamatic (2023) - zie ook (onder meer) de  Volkskrant , Mr. Motley en Filosofie Magazine.   

 

CONFERENTIES EN SYMPOSIA

2023

Critical Misanthropy, driedaagse conferentie, Universiteit van Amsterdam (co-organisator met Emelia Quinn) 

2022

Speaking about the humans, driedaagse conferentie, Universiteit van Amsterdam (organisator)

Op naar een veganistische universiteit, Symposium (een middag), Universiteit van Amsterdam (organisator)

De rechtspositie van dieren in Nederland, Symposium (een dag) Universiteit van Amsterdam (co-organisator met de Dierencoalitie). Tijdens dit symposium gingen wetenschappers, politici en vertegenwoordigers van belangenorganisaties met elkaar in gesprek. 

 

 

   

For talks and written contributions to the public debate: please visit www.evameijer.nl.

 

Lezingen en geschreven bijdragen aan het publieke debat zijn te vinden op evameijer.nl.